Politica de Confidențialitate

Informații personale

S.C. AMEDI & SONS S.R.L, CIF RO36850168, Reg Com. J05/2209/2016 cu sediul în Calea Beiușului nr 19, Băile Felix, județul Bihor, în calitate de proprietar al Hotelului Aventus își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fara nici un fel de notificare prealabilă.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental SC AMEDI & SONS SRL, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele si serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

Când faceti o rezervare de pe site-un nostru http://hotelaventus.ro ne transmiteți: numele dvs sau a persoanei de contact sau numele firmei, codul unic de inregistrare si nr de inregistrare la reg. com. in cazul persoanelor juridice, adresa de e-mail, adresa, numărul de telefon.

Informațiile despre instrumentele de plată electronice (card) nu sunt stocate in niciun fel de catre website-ul nostru, intrucât plata online cu cardul se efectuează prin intermeniul unei terte persoane juridice ales de noi ca procesator al plătilor cu card, această societate fiind pe deplin răspunzătoare de aceste date, precum și de validarea tranzacției.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte mai bune, adaptate profilului dvs.

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal pentru prestarea serviciilor SC AMEDI & SONS în beneficiul dvs. Acest scop general poate include crearea ofertelor si serviciilor personalizate pentru dvs. atunci cand faceti o cerere de ofertă pentru produsele sau serviciile prestate de noi. Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între SC AMEDI & SONS SA și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă. Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe site-ul şi aplicaţia în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri.

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei hotelaventus.ro față de atacuri cibernetice;
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale. De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.

Durata de pastrare a datelor dvs cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal pe toată durata funcționării legale a firmei AMEDI & SONS . Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații si vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Securitatea datelor

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a gestiona, activita, asigura, securitatea bunurilor și personalului nostru.

Suntem preocupați de a vă garanta confidențialitatea și deplina protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu normele, principiile și reglementările în vigoare în Uniunea Europeană în acest domeniu, inclusiv cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Transmiterea datelor dvs

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de marketing;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre;
 • În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României si pe teritoriul tarii sau tarilor unde se afla amplasat server-ul ce gazduite acest website.

Cookies

Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile SC AMEDI & SONS SRL permițând îmbunătățirea structurii și conținutului, dar excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator și sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit

Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Drepturile clientului

GDPR vă oferă o serie de drepturi si anume:

 • Dreptul la restricționare: aveti dreptul sa contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe;
 • Dreptul de a cere S.C. AMEDI & SONS S.R.L să vă confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale;
 • Dreptul de a obține ștergerea datelor dumneavoastră personale în cazul în care acestea nu mai sunt necesare, sau în cazul în care se dovedește că datele au fost prelucrate în mod ilegal;
 • Dreptul de a rectifica datele personale in cazul in care acestea sunt incorecte.

Ștergerea datelor dvs

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care.

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ);
 • dați curs unui drept legal de a vă opune;
 • acestea au fost prelucrate ilegal;
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Ne angajăm să tratăm întotdeauna solicitările dumneavoastră cu cea mai mare atenție și puteți adresa orice întrebări pentru a primi răspuns în cel mai scurt timp posibil.

Dispoziții finale

La momentul rezervării clientul acceptă condițiile și termenii de utilizare a site-ului precum și prelucarea datelor personale.